YriUra

Avustamme urakoitsijaa teiden kunnossapitoa koskevassa riidassa pörssikonsernia vastaan. Riita päättyi sovintoon, jossa vastapuoli suoritti noin 40.000,00 euron urakkahinnan täysimääräisesti.

Sopimusrikkomus / urakkahinta kesäkuu 12, 2017

YriSop

Avustamme päämiestä mainoskampanjaa koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa. Riita sovitaan ja vastapuoli toteuttaa kampanjan sovitusti.

Mainosala / Helsingin käräjäoikeus kesäkuu 11, 2017

YriSop

Avustamme yritystä toimeksiantosopimuksen sisältöä koskevassa asiassa. Asia sovitaan, ja vastapuoli luopuu riitaisesta saatavan osasta ja korvaa päämiehellemme aiheutuneita kuluja.

Toimeksiantosopimuksen sisältö / Lapin käräjäoikeus kesäkuu 11, 2017

YriUra

Avustamme maanrakennusurakoitsijaa kuluttajaa vastaan käytävässä riita-asiassa, jossa kysymys on erityisesti annetun hinta-arvion sitovuudesta. Asiassa saavutetaan sovinto, jossa vastapuoli maksaa valtaosan riidanalaisesta saatavasta.

Hinta-arvio / kuluttajaurakka toukokuu 21, 2017

YriSop

Avustamme yritystä käräjäoikeudessa ostetun kuljetuskaluston asianmukaisuutta koskevassa riidassa. Asiassa saavutaan sovinto, jossa päämiehemme palauttaa kaluston myyjäyhtiölle ja saa korvausta vastapuolelta.

Kauppalaki / Varsinais-Suomen käräjäoikeus toukokuu 21, 2017

Avustamme valtakunnallista rakennusalan yritystä työturvallisuusrikosta koskevassa asiassa. Käräjäoikeus hylkäsi syyttäjän vaatimuksen 20.000 euron yhteisösakosta ja velvoitti valtion maksamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus / yhteisösakko toukokuu 21, 2017

YriSop

Avustamme aliurakoitsijaa noin 140.000 euron aliurakkasaatavien perintää koskevassa riita-asiassa. Vastapuolena asiassa on kohteen pääurakoitsija.

Urakkasuoritusta koskeva saatava / suorituksen sopimuksenmukaisuus toukokuu 19, 2017

YriSop

Avustamme IT- ja ohjelmistoalan yritystä Vantaan käräjäoikeudessa jälleenmyyntisopimuksia koskevassa riita-asiassa, jossa riitaintressi on noin 2,5 miljoonaa euroa.

Kielletty kilpailuteko / Vantaan käräjäoikeus toukokuu 19, 2017

YriTyö

Avustamme kaupanalan yhtiötä työsopimuskannan uusimis-/päivitystyössä. Työntekijöitä yhtiöllä on noin 200.

Työsopimuskannan uusiminen / sopimusoikeudellinen riskinhallinta helmikuu 23, 2017

YriSop

Avustamme yritystä riita-asiassa, jossa on kyse markkinointikampanjan toteuttamiseen liittyvien sopimusten synnystä ja sitovuudesta. Asiaa käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Sitovan sopimuksen synty / suullisen neuvottelun merkitys helmikuu 23, 2017