YriSop

Avustamme aliurakoitsijaa noin 140.000 euron aliurakkasaatavien perintää koskevassa riita-asiassa. Vastapuolena asiassa on kohteen pääurakoitsija.

Urakkasuoritusta koskeva saatava / suorituksen sopimuksenmukaisuus toukokuu 19, 2017