Hinnasto

Jurentiassa veloitus suoritetaan joko aikaperusteisesti tai asiakohtaisesti.

Aikaperusteisen veloituksen pohjana ilman arvonlisäveron osuutta on toimeksiannon laadusta riippuen 220 – 240 € / tunti (272,80 € – 297,60 € sis. alv.) ja yritysten osalta 270 € / tunti (alv. 0 %). Tuntiveloitettavia ovat tyypillisesti erilaiset neuvottelutilanteet sekä oikeudenkäynnit, joiden kokonaiskesto ja laajuus vaihtelevat toimeksiannon mukaan. Asiakohtaisen veloitusperusteen soveltaminen on tyypillistä tavanomaisissa toimeksiannoissa kuten erilaisten asiakirjojen laadinnassa.

Puhelimitse tapahtuva alkuyhteydenotto yritykseemme on aina maksuton, minkä aikana on mahdollista kartoittaa oikeudellisen avun tarve ja mahdollisuuksien mukaan antaa hinta-arvio aiheutuvista kustannuksista.

Oikeusturvavakuutus

Useisiin kotivakuutuksiin ja yritysvakuutuksiin sisältyy oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudellisesta avusta aiheutuvia kustannuksia joko omavastuuosuudella tai ilman. Halutessanne otamme puolestanne yhteyden vakuutusyhtiöönne selvittääksemme, kuuluuko kustannusten korvaus vakuutuksenne alaan. Selvitys voidaan tehdä etukäteen ennen kuin kustannuksia oikeudellisen avun osalta syntyy.

Oikeusapu

Henkilö saattaa olla oikeutettu oikeusapuun valtion varoista joko omavastuuosuudella tai ilman. Otamme asiakkaan puolesta yhteyden oikeusaputoimistoon korvaavan oikeusapupäätöksen saamiseksi. Oikeusapupäätös voidaan hakea etukäteisesti ennen kuin kustannuksia oikeudellisen avun osalta syntyy.

Maksuton oikeudenkäyntiavustaja

Henkilön joutuessa seksuaalirikoksen, perheväkivallan tai muun väkivaltarikoksen uhriksi, tuomioistuin voi määrätä hänelle esitutkintaa ja oikeudenkäyntiä varten tarvittaessa oikeudenkäyntiavustajan. Tehtävänämme avustajana on auttaa rikoksen uhria asian käsittelyssä tuomioistuimessa. Milloin määräys annetaan, avustaja määrätään uhrin tuloista riippumatta ja palkkio maksetaan valtion varoista.