YriUra

Avustamme valtakunnallista rakennusalan yritystä rikosasiassa, jossa on kyse työturvallisuusrikoksesta ja oikeushenkilön rangaistusvastuusta.

Espoon käräjäoikeus / Oikeushenkilön rangaistusvastuu marraskuu 6, 2017

YriSop

Avustamme suurta maanrakennusalan yritystä hallinto-oikeudessa käsiteltävässä taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittävässä  maisematyölupa-asiassa.

Helsingin hallinto-oikeus / maanrakennus marraskuu 6, 2017

YriSop

Avustamme tietoliikennealan yhtiötä jälleenmyyntisopimuksia koskevassa riita-asiassa, jossa riidan intressi on noin 2.500.000,00 euroa.

Vantaan käräjäoikeus / kilpailukieltorikkomus ja vahinko marraskuu 6, 2017

YksAsu

Avustamme päämiestä naapurikiinteistöllä suoritetun paalutustyön aiheuttamia rakennusvaurioita koskevassa vahingonkorvausasiassa.

Vahingonkorvaus / naapurikiinteistön urakan aiheuttamat vahingot marraskuu 6, 2017

YksAsu

Avustamme päämiestä kahta kiinteistökauppaa koskevassa asiassa, joissa vierekkäiset tontit on myyty eri ostajille. Kyse on maa-aineksen asianmukaisuudesta ja maanvaihtotöiden tarpeellisuudesta.

Maaperän raskasmetallit / kiinteistön asianmukaisuus marraskuu 6, 2017

YksAsu

Avustamme ostajaa rivitalohuoneiston virheitä koskevassa asiassa. Kysymys on alapohjan ilman kulkeutumisesta huoneilmaan sekä alapohjaan jätetyn rakennusjätteen vaikutuksesta kohteen asianmukaisuuteen.

Asuntokaupan purku / rakennusvirheet ja alapohjan rakennusjäte marraskuu 6, 2017

YksAsu

Avustamme oikeudessa ostajaa AsOy osakkeiden kauppaa koskevassa asiassa, jossa on kysymys alapohjan kosteusongelmista sekä salaojituksen virheellisyydestä.

AsOy kaupan virheet / hinnanalennus ja kaupanpurku marraskuu 6, 2017

YksPer

Avustamme päämiestä  lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvässä asiassa, jossa oli kysymys äidin oikeudesta muuttaa lapsen kanssa Yhdysvaltoihin. Käräjäoikeus antoi päämiehellemme yksinhuollon ja luvan muuttoon.

Yksinhuolto / asuinpaikasta päättäminen marraskuu 6, 2017

YriTyö

Avustamme kiinteistöhuoltoyhtiötä työntekijän vaatimuksia vastaan riidassa käräjäoikeudessa. Asia sovitaan ja työsuhteen päättämiskorvauksena työntekijälle maksetaan kuukauden palkka.

Työsuhteen päättämisriidan sopiminen / Vantaan käräjäoikeus heinäkuu 17, 2017

YksPer

Avustamme vanhempaa lapsen huoltoa koskevassa asiassa. Käräjäoikeus määräsi lapsen päämiehemme yksinhuoltoon.

Yksinhuolto / Helsingin käräjäoikeus heinäkuu 17, 2017