YksPer

Avustamme päämiestä lapsen elatusta koskevassa asiassa. Käräjäoikeus ratkaisee asian päämiehemme vaatimusten mukaisesti.

Tuusulan kärjäoikeus / elatus heinäkuu 17, 2017

YksRik

Avustamme vastaajaa törkeää petosta koskevassa asiassa Kymenlaakson käräjäoikeudessa.

Törkeä petos heinäkuu 17, 2017

YksAsu

Avustamme asukasta asunto-osakkeiden tuottamaa oikeutta koskevassa riidassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, joka ratkaisee asian päämiehemme vaatimusten mukaisesti.

Asunto-osakkeiden tuottama oikeus / Pirkanmaan käräjäoikeus heinäkuu 17, 2017

YksPer

Avustamme vanhempaa tapaamisoikeutta koskevassa asiassa, jossa follo-menettelyssä saavutetaan päämiehelle laajat tapaamisoikeudet.

Follo-menettely / Pirkanmaan käräjäoikeus heinäkuu 17, 2017

YksRik

Avustamme vastaajaa törkeää huumausainerikosta ja rahanpesua koskevassa asiassa. Vastoin syyttäjän vaatimusta päämiestämme ei tuomita vankeuteen.

Rahanpesurikos / Vantaan käräjäoikeus heinäkuu 17, 2017

YksAsu

Avustamme asukasta vesivahinkoa koskevassa asiassa, joka päättyi sovintoon. Vastapuolena ollut asunto-osakeyhtiö luopui pääosasta vaatimuksiaan.

Asukkaan erimielisyys AsOy:n kanssa / sovinto heinäkuu 17, 2017

YksAsu

Avustettu asukasta taloyhtiötä vastaan käytävässä kosteusvahinkoa koskeneessa riita-asiassa. Asia sovitaan ja vastapuoli luopuu pääosasta vaatimuksiaan.

Asukkaan vastuu / taloyhtiö kesäkuu 13, 2017

YksPer

Avustamme päämiestä hallinto-oikeudessa lasten yhteydenpidon rajoittamista ja turvallisia toimintamalleja koskevassa asiassa.

Yhteydenpidon rajoittaminen / Helsingin hallinto-oikeus kesäkuu 12, 2017

YksRik

Avustamme uhria asiassa, jossa häntä erehdytettiin lainaamaan varoja ilman takaisinmaksuaikomusta. Vastapuoli tuomittiin vankeusrangaistukseen ja velvoitettiin korvaamaan päämiehemme vahinko.

Petoksella lainaan erehdyttäminen / Vantaan käräjäoikeus kesäkuu 11, 2017

YksRik

Avustimme vastaajaa petosrikoskokonaisuutta koskevassa asiassa. Vastapuolen esittämät korvausvaatimukset hylättiin merkittävin osin.

Petoskokonaisuus / Espoon käräjäoikeus kesäkuu 11, 2017