YriUra

Avustamme valtakunnallista rakennusalan yritystä rikosasiassa, jossa on kyse työturvallisuusrikoksesta ja oikeushenkilön rangaistusvastuusta.

Espoon käräjäoikeus / Oikeushenkilön rangaistusvastuu marraskuu 6, 2017

YriUra

Avustamme yritystä aliurakointisopimusta koskevassa riidassa, jossa on kyse aliurakkasaatavien perinnästä pääurakoitsijalta – intressi on noin 135.000,00 euroa.

Aliurakkasaatava pääurakoitsijalta marraskuu 6, 2017

YriUra

Avustamme suurta rakennusalan yritystä  urakkasuoritusten asianmukaisuutta koskevassa riidassa, jossa intressi on noin 200.000 euroa.

Urakkasopimuksen purkuoikeus / Espoon käräjäoikeus marraskuu 6, 2017

YriUra

Avustamme yritystä urakkasaatavaa ja vastapuolen yli 60.000 euron vastavaatimusta koskevassa asiassa. Vastapuoli luopuu vaatimuksistaan ja maksaa päämiehellemme korvauksia.

Helsingin käräjäoikeus / urakkasaatava ja sopimussakko marraskuu 6, 2017

YriUra

Avustamme urakoitsijaa teiden kunnossapitoa koskevassa riidassa pörssikonsernia vastaan. Riita päättyi sovintoon, jossa vastapuoli suoritti noin 40.000,00 euron urakkahinnan täysimääräisesti.

Sopimusrikkomus / urakkahinta kesäkuu 12, 2017

YriUra

Avustamme maanrakennusurakoitsijaa kuluttajaa vastaan käytävässä riita-asiassa, jossa kysymys on erityisesti annetun hinta-arvion sitovuudesta. Asiassa saavutetaan sovinto, jossa vastapuoli maksaa valtaosan riidanalaisesta saatavasta.

Hinta-arvio / kuluttajaurakka toukokuu 21, 2017

YriUra

Avustamme rakennusalan yritystä urakkariidassa tilaajia vastaan. Kyse on noin 50.000 euron urakkasaatavan perinnästä.

Urakkasaatavat / lisä- ja muutostyöt toukokuu 19, 2017

YriSop

Avustamme aliurakoitsijaa noin 140.000 euron aliurakkasaatavien perintää koskevassa riita-asiassa. Vastapuolena asiassa on kohteen pääurakoitsija.

Urakkasuoritusta koskeva saatava / suorituksen sopimuksenmukaisuus toukokuu 19, 2017

YriUra

Avustamme valtakunnallista rakennusalan yritystä sopimusketjutukseen liittyvässä riita-asiassa. Intressi noin 100.000 euroa.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus / vastuu sopimusketjussa toukokuu 19, 2017

YriUra

Avustamme urakoitsijaa asunto-osakeyhtiötä vastaan käytävässä riita-asiassa, jossa on kysymys taloyhtiön peruskorjausta koskevien toimenpiteiden sekä muutostöiden maksuvelvollisuudesta. Kyse on myös taloudellisen loppuselvityksen sisällöstä ja merkityksestä. Intressi n. 100.000,00 EUR.

Taloudellinen loppuselvitys / yhtiön tilaukseen perustuva maksuvelvollisuus helmikuu 7, 2017