YriUra

Avustamme yritystä aliurakointisopimusta koskevassa riidassa, jossa on kyse aliurakkasaatavien perinnästä pääurakoitsijalta – intressi on noin 135.000,00 euroa.

Aliurakkasaatava pääurakoitsijalta marraskuu 6, 2017