Anni Partinen

Juristi, OTM

Anni Partinen avustaa asiakkaitamme erityisesti perhe- ja jäämistöoikeudellisissa, hallinto-oikeudellisissa sekä rikosoikeudellisissa kysymyksissä. Anni on työskennellyt Jurentiassa vuodesta 2016 lähtien.

Anni Partinen on Suomen Lakimiesliiton jäsen.

+358 (0)50 502 6592

anni.partinen@jurentia.fi