Aarne Ervasti

Varatuomari, OTM

Aarne Ervasti avustaa asiakkaitamme erityisesti työoikeuteen, asumisen juridiikkaan, rikosoikeuteen sekä sopimus- ja vahingonkorvausoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi hän avustaa asiakkaitamme perhe- ja jäämistöoikeudellista erityisosaamista vaativissa asioissa.

Ennen siirtymistään Jurentian palvelukseen Aarne on työskennellyt lakimiehenä kaupungin palveluksessa, asianajotoimistossa sekä notaarina käräjäoikeudessa.

+358 (0)50 514 4040

aarne.ervasti@jurentia.fi