YriSop

Avustamme suurta maanrakennusalan yritystä hallinto-oikeudessa käsiteltävässä taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittävässä  maisematyölupa-asiassa.

Helsingin hallinto-oikeus / maanrakennus marraskuu 6, 2017

YriSop

Avustamme tietoliikennealan yhtiötä jälleenmyyntisopimuksia koskevassa riita-asiassa, jossa riidan intressi on noin 2.500.000,00 euroa.

Vantaan käräjäoikeus / kilpailukieltorikkomus ja vahinko marraskuu 6, 2017

YksAsu

Avustamme päämiestä naapurikiinteistöllä suoritetun paalutustyön aiheuttamia rakennusvaurioita koskevassa vahingonkorvausasiassa.

Vahingonkorvaus / naapurikiinteistön urakan aiheuttamat vahingot marraskuu 6, 2017

YksSop

Avustamme päämiestä tulipalon tuhoamaa asuntoa koskevassa vahingonkorvaus- sekä vakuutusoikeudellisessa selvitystyössä.

Vakuutusyhtiön vastuu / tuottamusarviointi toukokuu 21, 2017

YksRik

Avustettu vastaajaa törkeää varkautta koskevassa asiassa. Syyte törkeästä varkaudesta sekä päämieheen kohdistetut tuhansien eurojen korvausvaatimukset hylättiin. Oikeudenkäyntikulut maksettiin valtion varoista.

Törkeä varkaus / Helsingin käräjäoikeus toukokuu 21, 2017

YksSop

Avustamme vastaajaa riita-asiassa, joka koski hallinnanjakosopimuksen tulkintaa. Asia ratkaistiin sovinnollisesti ja päämiestä vastaan annettu yksipuolinen tuomio kumottiin.

Hallinnanjakosopimus / takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon toukokuu 21, 2017

YksSop

Avustamme osaomistajia asunto-osakkeiden yhteisomistussuhteen purkua koskevassa asiassa Vantaan käräjäoikeudessa.

Yhteisomistussuhteen purku / Vantaan käräjäoikeus toukokuu 19, 2017

YksSop

Avustamme sijoittajaa Norjassa toteutettuun kiinteistöinvestointiin liittyvässä riita-asiassa. Kysymys on vastapuolen sopimusrikkomuksesta ja suoritetun investointipääoman palauttamisvelvoitteesta.

Investointisopimus / sopimusrikkomus & pääoman palautusvelvoite helmikuu 23, 2017

YriYht

Avustamme hallituksen jäsentä yhtiön n. 250.000 euron korvauskannetta vastaan. Kysymys on muun ohella hallituksen varajäsenen toimimisvelvollisuudesta ja vastuusta.

Hallituksen varajäsenen velvoitteet ja vastuut helmikuu 23, 2017

YksUraSop

Avustamme AsOy osakasta yhtiön ja osakkaan välisessä riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa, jossa yhtiö vaati päämieheltämme korvausta huoneiston vesivahingosta. Asia sovittiin päämiehellemme edullisin ehdoin ja vastapuoli luopui kuluvaatimuksistaan.

Taloyhtiön osakas / kuluvastuun jakautuminen helmikuu 23, 2017