YksSop

Avustamme sijoittajaa Norjassa toteutettuun kiinteistöinvestointiin liittyvässä riita-asiassa. Kysymys on vastapuolen sopimusrikkomuksesta ja suoritetun investointipääoman palauttamisvelvoitteesta.

Investointisopimus / sopimusrikkomus & pääoman palautusvelvoite helmikuu 23, 2017