YksAsu

Avustamme päämiestä naapurikiinteistöllä suoritetun paalutustyön aiheuttamia rakennusvaurioita koskevassa vahingonkorvausasiassa.

Vahingonkorvaus / naapurikiinteistön urakan aiheuttamat vahingot marraskuu 6, 2017

YksAsu

Avustamme päämiestä kahta kiinteistökauppaa koskevassa asiassa, joissa vierekkäiset tontit on myyty eri ostajille. Kyse on maa-aineksen asianmukaisuudesta ja maanvaihtotöiden tarpeellisuudesta.

Maaperän raskasmetallit / kiinteistön asianmukaisuus marraskuu 6, 2017

YksAsu

Avustamme ostajaa rivitalohuoneiston virheitä koskevassa asiassa. Kysymys on alapohjan ilman kulkeutumisesta huoneilmaan sekä alapohjaan jätetyn rakennusjätteen vaikutuksesta kohteen asianmukaisuuteen.

Asuntokaupan purku / rakennusvirheet ja alapohjan rakennusjäte marraskuu 6, 2017

YksAsu

Avustamme oikeudessa ostajaa AsOy osakkeiden kauppaa koskevassa asiassa, jossa on kysymys alapohjan kosteusongelmista sekä salaojituksen virheellisyydestä.

AsOy kaupan virheet / hinnanalennus ja kaupanpurku marraskuu 6, 2017

YksAsu

Avustamme asukasta asunto-osakkeiden tuottamaa oikeutta koskevassa riidassa Pirkanmaan käräjäoikeudessa, joka ratkaisee asian päämiehemme vaatimusten mukaisesti.

Asunto-osakkeiden tuottama oikeus / Pirkanmaan käräjäoikeus heinäkuu 17, 2017

YksAsu

Avustamme asukasta vesivahinkoa koskevassa asiassa, joka päättyi sovintoon. Vastapuolena ollut asunto-osakeyhtiö luopui pääosasta vaatimuksiaan.

Asukkaan erimielisyys AsOy:n kanssa / sovinto heinäkuu 17, 2017

YksAsu

Avustettu asukasta taloyhtiötä vastaan käytävässä kosteusvahinkoa koskeneessa riita-asiassa. Asia sovitaan ja vastapuoli luopuu pääosasta vaatimuksiaan.

Asukkaan vastuu / taloyhtiö kesäkuu 13, 2017

YksSop

Avustamme päämiestä tulipalon tuhoamaa asuntoa koskevassa vahingonkorvaus- sekä vakuutusoikeudellisessa selvitystyössä.

Vakuutusyhtiön vastuu / tuottamusarviointi toukokuu 21, 2017

YksAsu

Avustamme AsOy-osakkeiden myyjää salaista virhettä sekä  yhtiöjärjestyksen määräyksiä koskevassa asiassa. Osapuolet päätyvät sovintoon, jossa vastapuoli luopuu huomattavasta osasta vaatimuksiaan.

Asuntokauppa / yhtiöjärjestys toukokuu 21, 2017

YksSop

Avustamme vastaajaa riita-asiassa, joka koski hallinnanjakosopimuksen tulkintaa. Asia ratkaistiin sovinnollisesti ja päämiestä vastaan annettu yksipuolinen tuomio kumottiin.

Hallinnanjakosopimus / takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon toukokuu 21, 2017