YksAsu

Avustamme päämiestä kahta kiinteistökauppaa koskevassa asiassa, joissa vierekkäiset tontit on myyty eri ostajille. Kyse on maa-aineksen asianmukaisuudesta ja maanvaihtotöiden tarpeellisuudesta.

Maaperän raskasmetallit / kiinteistön asianmukaisuus marraskuu 6, 2017