Jatko-opintoja Jurentiassa

Jatkokoulutusohjelmaamme osallistui innokkaasti huomattavan suuri määrä henkilöstöstämme. Koulutuksen tarkoituksena oli ensin esimerkkejä hyväksikäyttäen oppia tehtävän asianmukainen suorittaminen ja tämän jälkeen saada tuotos itsenäisesti valmistettua. Kyseessä oli drinkkikoulu, jossa verrattain pitkän koulutusrupeaman ja empiirisen havainnoinnin jälkeen jokainen sai valmistaa oman versionsa klassikkodrinkeistä – hyviähän niistä tuli. 😊