YriUra

Avustamme valtakunnallista rakennusalan yritystä rikosasiassa, jossa on kyse työturvallisuusrikoksesta ja oikeushenkilön rangaistusvastuusta.

Espoon käräjäoikeus / Oikeushenkilön rangaistusvastuu marraskuu 6, 2017

YriUra

Avustamme yritystä aliurakointisopimusta koskevassa riidassa, jossa on kyse aliurakkasaatavien perinnästä pääurakoitsijalta – intressi on noin 135.000,00 euroa.

Aliurakkasaatava pääurakoitsijalta marraskuu 6, 2017

YriUra

Avustamme suurta rakennusalan yritystä  urakkasuoritusten asianmukaisuutta koskevassa riidassa, jossa intressi on noin 200.000 euroa.

Urakkasopimuksen purkuoikeus / Espoon käräjäoikeus marraskuu 6, 2017

YriYht

Avustamme vastaajaa yhtiön yli 200.000 euron vahingonkorvausvaatimusta vastaan. Kysymys on yhtiön hallintoon kuuluvan väitetystä laiminlyönnistä aiheutuneen vahingon korvaamisesta.

Yhtiöoikeudellinen vahingonkorvaus / Tuusulan käräjäoikeus marraskuu 6, 2017

YriUra

Avustamme yritystä urakkasaatavaa ja vastapuolen yli 60.000 euron vastavaatimusta koskevassa asiassa. Vastapuoli luopuu vaatimuksistaan ja maksaa päämiehellemme korvauksia.

Helsingin käräjäoikeus / urakkasaatava ja sopimussakko marraskuu 6, 2017

YriTyö

Avustamme kiinteistöhuoltoyhtiötä työntekijän vaatimuksia vastaan riidassa käräjäoikeudessa. Asia sovitaan ja työsuhteen päättämiskorvauksena työntekijälle maksetaan kuukauden palkka.

Työsuhteen päättämisriidan sopiminen / Vantaan käräjäoikeus heinäkuu 17, 2017

YriYht

Avustamme kuljetusalan yritystä liiketoiminnan kauppaa koskevassa asiassa, jossa liiketoiminta siirtyy osin olemassa olevien työntekijöiden omistukseen.

Työntekijät liiketoiminnan jatkajana / liiketoiminnan kauppa heinäkuu 17, 2017

YriUra

Avustamme urakoitsijaa teiden kunnossapitoa koskevassa riidassa pörssikonsernia vastaan. Riita päättyi sovintoon, jossa vastapuoli suoritti noin 40.000,00 euron urakkahinnan täysimääräisesti.

Sopimusrikkomus / urakkahinta kesäkuu 12, 2017

YriSop

Avustamme päämiestä mainoskampanjaa koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa. Riita sovitaan ja vastapuoli toteuttaa kampanjan sovitusti.

Mainosala / Helsingin käräjäoikeus kesäkuu 11, 2017

YriSop

Avustamme yritystä toimeksiantosopimuksen sisältöä koskevassa asiassa. Asia sovitaan, ja vastapuoli luopuu riitaisesta saatavan osasta ja korvaa päämiehellemme aiheutuneita kuluja.

Toimeksiantosopimuksen sisältö / Lapin käräjäoikeus kesäkuu 11, 2017