YriYht

Avustamme vastaajaa yhtiön yli 200.000 euron vahingonkorvausvaatimusta vastaan. Kysymys on yhtiön hallintoon kuuluvan väitetystä laiminlyönnistä aiheutuneen vahingon korvaamisesta.

Yhtiöoikeudellinen vahingonkorvaus / Tuusulan käräjäoikeus marraskuu 6, 2017

YriYht

Avustamme kuljetusalan yritystä liiketoiminnan kauppaa koskevassa asiassa, jossa liiketoiminta siirtyy osin olemassa olevien työntekijöiden omistukseen.

Työntekijät liiketoiminnan jatkajana / liiketoiminnan kauppa heinäkuu 17, 2017

YriYht

Avustamme osaomistajaa osakekannan arvonmääritystä sekä sopimusneuvotteluja koskevassa asiassa liittyen ravintolaryppään eri yritysten osakekantoihin.

Yrityksen arvonmääritys / Osakekauppaneuvottelut toukokuu 21, 2017

YriYht

Avustamme osakkeenomistajaa ylimääräisen yhtiökokouksen sekä erityistilintarkastuksen vaatimista ja järjestämistä koskevassa asiassa.

Ylimääräinen yhtiökokous / erityistilintarkastus toukokuu 19, 2017

YriOsa

Avustamme suurinta osakkeenomistajaa ravintola-alan yhtiöiden hallintoa koskevassa riita-asiassa. Kysymys on muun ohella osakkaiden yhdenvertaisuuden ja varojenjaon asianmukaisuuden arvioinnista.

Osakkaiden yhdenvertaisuus / laiton varojen jako helmikuu 23, 2017

YriYht

Avustamme hallituksen jäsentä yhtiön n. 250.000 euron korvauskannetta vastaan. Kysymys on muun ohella hallituksen varajäsenen toimimisvelvollisuudesta ja vastuusta.

Hallituksen varajäsenen velvoitteet ja vastuut helmikuu 23, 2017

YriYht

Avustamme päämiestämme yrityskaupassa sekä siihen liittyvässä yritysjärjestelyssä. Yrityskaupan arvo on useita miljoonia euroja.

Yrityskauppa / yritysjärjestely tammikuu 2, 2017

YriYht

Avustamme kantajaa riita-asiassa, jossa on kysymys fuusion merkityksestä velkasuhteelle. Kanne hyväksytään täysimääräisesti ja vastapuoli velvoitetaan korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut. Käsittely jatkuu hovioikeudessa.

Fuusio ja yleisseuraanto / Helsingin käräjäoikeus marraskuu 22, 2016

YriOsa

Avustimme kuljetusalan asiakasyritystä osakekauppaa koskevissa neuvotteluissa ja DueDiligence-menettelyssä. Kaupan arvo oli n. 3.000.000 euroa.

DD / Due Diligence marraskuu 17, 2016

YriUra

Avustamme asiakasyritystämme maanrakennusurakkasopimusta koskevissa neuvotteluissa. Maaliin saatetun sopimuksen arvo päämiehelle on noin 27.000.000 euroa.

Maanrakennusurakka / laaja urakkakokonaisuus marraskuu 14, 2016