YriTyö

Avustamme kiinteistöhuoltoyhtiötä työntekijän vaatimuksia vastaan riidassa käräjäoikeudessa. Asia sovitaan ja työsuhteen päättämiskorvauksena työntekijälle maksetaan kuukauden palkka.

Työsuhteen päättämisriidan sopiminen / Vantaan käräjäoikeus heinäkuu 17, 2017

YksTyö

Avustamme päämiestä käräjäoikeudessa työsuhderiidassa, jossa on kysymys henkilön oikeudesta toimia luottamusmiehenä sekä tämän merkityksestä työsuhteen päättämiselle. Asiassa haettiin myös työtuomioistuimen lausunto.

Työtuomioistuimen lausunto / Tuusulan käräjäoikeus toukokuu 23, 2017

YksRik

Avustettu päämiestä pakottamista koskevassa rikosasiassa, jonka perusteella myös päämiehen työsuhde oli päätetty. Käräjäoikeus hylkäsi päämieheen kohdistetut syytteet ja asian käsittely jatkuu korvausten hakemisella työnantajalta.

Pakottaminen / työnantajan korvausvastuu toukokuu 21, 2017

YksTyö

Jurentia avustaa työntekijää, joka joutui purkamaan työsuhteensa työnantajan epäasiallisen menettelyn johdosta. Työnantajalta vaadittu korvaus on n. 60.000,00 euroa.

Työntekijälle maksettava korvaus / Helsingin käräjäoikeus toukokuu 21, 2017

YksTyö

Avustamme työntekijää työsuhteen päättämistä sekä sovellettavaa lainsäädäntöä koskevassa asiassa Helsingin käräjäoikeudessa. Ulkomaalainen työnantaja velvoitettiin suorittamaan päämiehellemme kymmenien tuhansien eurojen korvaukset työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Korvaus työsuhteen päättämisestä / sovellettava lainsäädäntö helmikuu 23, 2017

YksTyö

Avustamme työntekijää tietoliikennealan yrityksen kanssa käytävässä työsuhteen päättämistä koskevassa riidassa. Yhtiö maksaa päämiehellemme korvausta yli 100.000 euroa.

Tietoliikenneala / korvaus työsuhteen päättymisestä tammikuu 2, 2017

YksTyö

Avustimme päämiestä kilpailukieltoa ja sopimussakkoa koskevassa asiassa päämiehen aloitettua yritystoiminnan työsuhteen päätyttyä. Vastapuoli luopui kaikista vaatimuksistaan ja asia jäi sillensä.

Kilpailukielto / sopimussakko tammikuu 2, 2017

YksTyö

Avustamme ulkomaalaisen yhteisön edustuston palveluksessa olleen päämiehemme työsuhteen perusteetonta päättämistä koskevassa asiassa.

Ulkomaalaisen yhtiön edustusto / työoikeus / Helsingin käräjäoikeus marraskuu 14, 2016

YksTyö

Avustamme työntekijää koeaikapurkua koskevassa asiassa. Kysymys on myös koeaikojen ketjuttamisesta.

Koeaikojen ketjuttaminen / Vantaan käräjäoikeus lokakuu 24, 2016

YksTyö

Avustamme työntekijää työsuhteen päättämisriidassa, jossa on kysymys työsuhteen perusteettomasta päättämisestä ja työsuhdesaatavista – intressi n. 85.000 euroa.

Tuusulan käräjäoikeus / työsuhteen päättäminen lokakuu 24, 2016