YriTyö

Avustamme kiinteistöhuoltoyhtiötä työntekijän vaatimuksia vastaan riidassa käräjäoikeudessa. Asia sovitaan ja työsuhteen päättämiskorvauksena työntekijälle maksetaan kuukauden palkka.

Työsuhteen päättämisriidan sopiminen / Vantaan käräjäoikeus heinäkuu 17, 2017

YksTyö

Avustamme päämiestä käräjäoikeudessa työsuhderiidassa, jossa on kysymys henkilön oikeudesta toimia luottamusmiehenä sekä tämän merkityksestä työsuhteen päättämiselle. Asiassa haettiin myös työtuomioistuimen lausunto.

Työtuomioistuimen lausunto / Tuusulan käräjäoikeus toukokuu 23, 2017

YriTyö

Avustamme palvelualan yritystä Turun hovioikeudessa käsiteltävässä riita-asiassa, jossa on kysymys työsuhdeperusteisista saatavista sekä yhtiön vastasaatavasta työntekijältä.

Työnantajan vastasaatava / Turun hovioikeus toukokuu 21, 2017

YriTyö

Avustamme työvoimaintensiivisellä alalla toimivan yrityksen työsopimuskannan kokonaisvaltaisessa uusimistyössä sekä riskinhallinnassa.

Työsopimuksiin liittyvä riskinhallinta toukokuu 21, 2017

YriTyö

Avustamme työnantajaa työntekijän työsuhteen päättymisen johdosta esittämää 8 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausvaatimusta sekä muita työsuhdevaatimuksia vastaan. Pääasiallinen vaatimus hylätään ja kuittausvaateen tultua hylättyä päämiehemme maksaa ainoastaan riidattomat suoritusosat.

Työsuhdesaatavat / Helsingin käräjäoikeus toukokuu 21, 2017

YriTyö

Avustamme käräjäoikeudessa pintakäsittelyalan työnantajaa asiassa, jossa työntekijä vaatii 15 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta työsuhteensa päättämisestä. Työntekijän vaatimus hylätään.

Työsuhteen päättäminen / Helsingin käräjäoikeus toukokuu 21, 2017

YriTyö

Avustamme keskisuurta ilmanvaihtoalan yritystä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa. Asia päättyy sovinnollisesti ja työntekijälle maksetaan ylimääräinen yhden kuukauden palkka työsuhteen päättymisestä.

Työsuhteen päättäminen / sovinnollinen korvaus toukokuu 19, 2017

YriTyö

Avustamme suurta suomalaista kiinteistöpalvelualan yritystä työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa.

Työsuhteen päättäminen / epärehellisyys päättämisperusteena marraskuu 14, 2016

YriTyö

Avustamme asennusalan yritystä työntekijän vaatimuksia vastaan työsuhteen päättämistä ja takaisinottovelvoitetta koskevassa asiassa. Asia sovitaan päämiehelle edullisin ehdoin.

Työsuhteen päättämistä koskeva riita / takaisinottovelvoitteen merkitys lokakuu 6, 2016

YriTyö

Avustamme yhtiötä työntekijän työsuhteen päättämistä koskevaa korvausvaadetta koskevassa asiassa. Kysymys on myös takaisinottovelvoitteen ja direktio-oikeuden arvioinnista.

Työntekijän takaisinottovelvoite / takaisinottoaika elokuu 5, 2016