YksPer

Avustamme päämiestä  lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvässä asiassa, jossa oli kysymys äidin oikeudesta muuttaa lapsen kanssa Yhdysvaltoihin. Käräjäoikeus antoi päämiehellemme yksinhuollon ja luvan muuttoon.

Yksinhuolto / asuinpaikasta päättäminen marraskuu 6, 2017

YksPer

Avustamme vanhempaa lapsen huoltoa koskevassa asiassa. Käräjäoikeus määräsi lapsen päämiehemme yksinhuoltoon.

Yksinhuolto / Helsingin käräjäoikeus heinäkuu 17, 2017

YksPer

Avustamme päämiestä lapsen elatusta koskevassa asiassa. Käräjäoikeus ratkaisee asian päämiehemme vaatimusten mukaisesti.

Tuusulan kärjäoikeus / elatus heinäkuu 17, 2017

YksPer

Avustamme vanhempaa tapaamisoikeutta koskevassa asiassa, jossa follo-menettelyssä saavutetaan päämiehelle laajat tapaamisoikeudet.

Follo-menettely / Pirkanmaan käräjäoikeus heinäkuu 17, 2017

YksPer

Avustamme päämiestä hallinto-oikeudessa lasten yhteydenpidon rajoittamista ja turvallisia toimintamalleja koskevassa asiassa.

Yhteydenpidon rajoittaminen / Helsingin hallinto-oikeus kesäkuu 12, 2017

YksPer

Avustettu vanhempaa tapaamisten toteuttamista koskevassa asiassa. Tuomioistuin antaa asiassa kiireellisen väliaikaispäätöksen tapaamisten turvaamiseksi.

Käräjäoikeuden väliaikainen päätös / tapaamisten turvaaminen toukokuu 21, 2017

YksPer

Avustamme päämiestä tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa koskevassa asiassa, jossa lähivanhempi ei noudattanut voimassa olevaa ratkaisua.

Tapaamisten täytäntöönpano toukokuu 21, 2017

YksPer

Avustettu vanhempaa lapsen tapaamisoikeutta koskevassa asiassa, jossa oli kysymys vahvistetun sopimuksen täytäntöönpanosta. Asiassa saavutettiin päämiehen ja lapsen edun mukainen sovinnollinen ratkaisu.

Tapaamisoikeuden täytäntöönpano toukokuu 21, 2017

YksPer

Avustamme vanhempia Helsingin hallinto-oikeudessa huostaan otettujen lasten sijaishuoltopaikkaa koskevassa asiassa.

Sijaishuolto / Helsingin hallinto-oikeus toukokuu 21, 2017

YksPer

Avustettu päämiestä lapsen asumista, tapaamisia sekä elatusapua koskevassa asiassa. Asia siirrettiin Follo-sovitteluun, jossa saavutettiin sovintoratkaisu.

Lapsen huolto, tapaaminen, elatus / Vantaan käräjäoikeus toukokuu 21, 2017