Asianajotoimisto Jurentia Oy:n etämyynnin ennakkotiedot kuluttajaetämyynnissä

Palveluntarjoaja

Asianajotoimisto Jurentia Oy (2040450-4)

Helsingin toimisto:

Mannerheimintie 18, 00100 Helsinki

(09) 6829 4400, Fax (09) 288 281

toimisto@jurentia.fi

Espoon toimisto:

Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo

(09) 5110 2400, Fax (09) 288 281

toimisto@jurentia.fi

Vantaan toimisto:

Ratatie 11, 01300 Vantaa

(09) 271 5940, Fax (09) 271 5936

toimisto@jurentia.fi

Tarjottava palvelu

Asianajopalvelut. Asianajopalveluista peritään korvaus palveluntarjoajan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Toimeksiannon peruuttaminen

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa etämyynnin kautta alkanut toimeksianto tekemällä asiaa koskeva ilmoitus palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa toimeksiannon hoitamisesta sopimisesta (”peruutusaika”). Mikäli kuluttaja-asiakas haluaa peruuttaa toimeksiannon sanotussa määräajassa, voi tämä ilmoittaa peruuttamisesta täyttämällä peruuttamislomakkeen tai ilmoittamalla muutoin kirjallisesti peruuttamisesta. Kuluttaja-asiakkaalla on muutoinkin aina oikeus päättää toimeksianto palveluntarjoajan kanssa tekemällä tätä koskeva ilmoitus palveluntarjoajalle.

Toimeksiantoon liittyvien tehtävien hoito alkaa 14 päivän kuluttua toimeksiannon hoitamisesta sopimisesta, mikäli osapuolten välillä ei muuta sovita. Osapuolet voivat sopia siitä, että toimeksiannon hoitaminen voidaan aloittaa jo lausuttua ajankohtaa aikaisemmin. Mikäli kuluttaja-asiakas on sopinut palveluntarjoajan kanssa asian hoitamisen aloittamisesta ennen peruutusajan kulumista, kuluttaja-asiakkaalla on velvoite maksaa palveluntarjoajalle kohtuullinen korvaus peruutusilmoituksen tekemistä edeltäneistä jo tehdyistä toimenpiteistä. Toimeksiannon mukaisten töiden suorittamisen jälkeen toimeksianto päättyy ilman erillistä ilmoitusta.

Palveluntarjoajan toimintaa valvoo Suomen Asianajajaliitto.

Suomen Asianajajaliitto

PL 194 (Simonkatu 12 B), 00101 Helsinki

+358 9 6866 120 (vaihde)

info@asianajajaliitto.fi