YksPer

Avustamme päämiestä  lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvässä asiassa, jossa oli kysymys äidin oikeudesta muuttaa lapsen kanssa Yhdysvaltoihin. Käräjäoikeus antoi päämiehellemme yksinhuollon ja luvan muuttoon.

Yksinhuolto / asuinpaikasta päättäminen marraskuu 6, 2017