Toimistomme toivottaa tervetulleeksi uuden asianajosihteerimme Laura Pöyhösen. Laura siirtyi osaksi Jurentian tiimiämme toimittuaan ensin vuosia käräjäoikeudessa sihteerin tehtävissä. Hänellä onkin vankka kokemus tuomioistuimien toiminnasta. Kokemustaan hyödyntäen hän avustaa lakimiehiä toimeksiantojen sujuvassa ja laadukkaassa hoitamisessa. Laura työskentelee Jurentian Helsingin toimistolla, mistä käsin hän huolehtii muun muassa yhteydenpidosta viranomaisiin ja erinäisiin muihin sidosryhmiin. Hän myös pitää osaltaan huolen siitä, että lakimiehemme eivät hautaudu asiakirjapinojen alle ja toimiston rattaat pysyvät pyörimässä päivästä toiseen.

Lauran tavoittaa numerosta 040 832 4271 tai sähköpostilla osoitteesta laura.poyhonen@jurentia.fi.