YriYht

Avustamme kantajaa riita-asiassa, jossa on kysymys fuusion merkityksestä velkasuhteelle. Kanne hyväksytään täysimääräisesti ja vastapuoli velvoitetaan korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut. Käsittely jatkuu hovioikeudessa.

Fuusio ja yleisseuraanto / Helsingin käräjäoikeus marraskuu 22, 2016

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa