YriTyö

Avustamme työnantajaa työntekijän työsuhteen päättymisen johdosta esittämää 8 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausvaatimusta sekä muita työsuhdevaatimuksia vastaan. Pääasiallinen vaatimus hylätään ja kuittausvaateen tultua hylättyä päämiehemme maksaa ainoastaan riidattomat suoritusosat.

Työsuhdesaatavat / Helsingin käräjäoikeus toukokuu 21, 2017