YksSop

Avustamme vastaajaa riita-asiassa, joka koski hallinnanjakosopimuksen tulkintaa. Asia ratkaistiin sovinnollisesti ja päämiestä vastaan annettu yksipuolinen tuomio kumottiin.

Hallinnanjakosopimus / takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon toukokuu 21, 2017