YksRik

Avustettu uhria RL 21 luvun mukaisessa asiassa Satakunnan käräjäoikeudessa.

Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset / Satakunnan käräjäoikeus toukokuu 21, 2017