YksPer

Avustettu vanhempaa tapaamisten toteuttamista koskevassa asiassa. Tuomioistuin antaa asiassa kiireellisen väliaikaispäätöksen tapaamisten turvaamiseksi.

Käräjäoikeuden väliaikainen päätös / tapaamisten turvaaminen toukokuu 21, 2017