YksAsu

Avustamme tilaajaa kattoa ja julkisivuja koskevassa urakkariidassa. Kysymys on urakoitsijan viivästyksestä sekä urakkatyön virheistä. Riitaintressi on noin 40.000 euroa.

Urakkariita / urakkasopimuksen purku ja vahingonkorvaus toukokuu 19, 2017