PerJää

Toimimme käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana riitautuneessa kuolinpesässä, johon sitoutunut varallisuus noin 10 miljoonaa euroa. Kyse myös omaisuuden realisoinnista jaon toimittamiseksi.

Pesänselvitys ja perinnönjako / jakokuntoon saattaminen maaliskuu 2, 2016

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa