Rikosoikeus

Jurentia avusti Vantaan käräjäoikeudessa päämiestään törkeää petosta (Kela-tuki) koskevassa rikosasiassa.  Kaikki syytteet päämiestä kohtaan hylättiin ja oikeudenkäyntikulut korvattiin valtion varoista.

Kelan tukiin liittyvä petos / Vantaan käräjäoikeus maaliskuu 10, 2015

sopimus- ja vahingonkorvaus

Jurentia avustaa päämiestään osakekauppaa koskevissa neuvotteluissa. Oikeustoimikokonaisuuden kohteena olevien osakkeiden arvo on noin 5.000.000 euroa.

Osakekauppa / neuvottelut maaliskuu 10, 2015

Rikosoikeus

Jurentia avustaa päämiestään hovioikeudessa törkeää kiskontaa, törkeää työsyrjintää sekä ihmiskauppaa koskevassa asiassa.

Törkeä kiskonta / törkeä työsyrjintä / Helsingin hovioikeus maaliskuu 6, 2015

Rikosoikeus

Jurentia avustaa päämiestään Helsingin hovioikeudessa käsiteltävässä törkeää petosta sekä vahingonkorvauksia koskevassa asiassa. Kaikki syytteet ja korvausvaatimukset hylätään ja päämiehemme oikeudenkäyntikulut maksetaan valtion varoista.

Törkeä petos / Helsingin hovioikeus maaliskuu 6, 2015

Rikosoikeus

Jurentia avustaa päämiestään Espoon käräjäoikeudessa käsiteltävässä törkeää kirjanpitorikosta, törkeää velallisen epärehellisyyttä sekä rekisterimerkintärikosta koskevassa asiassa.

Rekisterimerkintärikos ym. / Espoon käräjäoikeus maaliskuu 6, 2015

perhe ja jäämistö

Aviorotilanteissa suoritettava omaisuuden erottelu/ositus sisältää usein suuria taloudellisia intressejä. Oikeudellisen aseman tiedostaminen ja oikeudellisten etujen turvaaminen on tärkeää sekä sovinnollisissa ratkaisuissa että mahdolliseen riitatilanteeseen valmistautumisessa.

Avioero / ositus / erottelu maaliskuu 6, 2015

perhe ja jäämistö

Jurentia avustaa jatkuvasti asiakkaitaan lasten elatukseen, huoltoon sekä tapaamisoikeuteen liittyvissä asioissa.

maaliskuu 6, 2015

Perhe ja jäämistö

Jurentia osallistuu jatkuvasti riitaisia kuolinpesiä koskeviin pesänselvitys- ja/tai pesänjakoprosesseihin joko pesänselvittäjänä ja – jakajana tai yksittäisen pesän osakkaan avustajana.

Pesänselvittäjän ja pesänjakajan tehtävät / osakkaiden avustaminen maaliskuu 6, 2015

Työoikeus

Jurentia avustaa päämiestä kansainvälisoikeudellisessa työsuhdeperusteisia saatavia koskevassa asiassa. Kyse myös valtion diplomaattisuojasta.

Työsuhdeperusteiset saatavat / valtiollisen työnantajan diplomaattinen suoja maaliskuu 6, 2015

Rikosoikeus

Jurentia avustaa päämistä Helsingin hovioikeudessa törkeää petosta koskevassa asiassa. Väitetyn hyödyn määrä noin 750.000 euroa. Syytteet hylättiin kokonaisuudessaan ja korvausvaatimukset valtaosin. Asian käsittely jatkuu KKO:ssa.

Törkeä petos / KKO joulukuu 18, 2014