Mikko Puhakka

Asianajaja, varatuomari

Mikko Puhakka on erikoistunut erityisesti yritysjuridiikkaan, asunto- ja kiinteistöjuridiikkaan, urakka- ja rakentamisjuridiikkaan sekä rikosoikeuteen. Hän on haluttu ja kokenut kouluttaja erilaisissa seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa.

Ennen siirtymistään Asianajotoimisto Jurentia Oy:n palvelukseen Mikko Puhakka on toiminut lakimiehenä suuren perintään ja luotonhallintaan erikoistuneen asiantuntijayrityksen palveluksessa. Tuossa tehtävässään hän on toiminut yrityksen in-house-juristina sekä hoitanut jatkuvasti yrityksen oikeudenkäyntiasioita tuomioistuimessa vuodesta 2006 lukien. Lisäksi hän on toiminut tuomioistuinlaitoksen palveluksessa notaarina.

Mikko Puhakka on Suomen Asianajajaliiton sekä Suomen Lakimiesliiton jäsen.

+358 (0)50 371 9681

mikko.puhakka@jurentia.fi