Mikko Puhakka

Asianajaja, varatuomari

Mikko Puhakka on erikoistunut erityisesti asunto-, kiinteistö- ja urakkajuridiikkaan, sopimus- ja työoikeuteen sekä rikosoikeuteen. Hän on haluttu ja kokenut kouluttaja erilaisissa seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa.

Puhakka on kokenut tuomioistuinprosessin erityisosaaja ja hän on hoitanut oikeudenkäyntejä erityisosaamisalueillaan vuodesta 2006 lukien.

Mikko Puhakka on Suomen Asianajajaliiton sekä Suomen Lakimiesliiton jäsen.

+358 (0)50 371 9681

mikko.puhakka@jurentia.fi