Juha-Matti Kiviluoto

Lakimies, OTM

Juha-Matti Kiviluoto hoitaa asiakkaidemme rikos-, riita- ja hallinto-oikeudellisia toimeksiantoja keskittyen erityisesti asumisen juridiikan, huoneenvuokra-asioiden, vahingonkorvausoikeuden sekä perhe- ja jäämistöoikeuden erityiskysymyksiin. Olennaisen osan Juha-Matin työtehtävistä muodostavat tuomioistuimissa käsiteltävät riita- ja rikosasiat.

Juha-Matti Kiviluoto on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri. Ennen siirtymistään Jurentialle Juha-Matti on työskennellyt lakimiehenä toisen asianajotoimiston palveluksessa sekä käräjänotaarina käräjäoikeudessa. Juha-Matilla on kokemusta toimimisesta myös syyttäjänviraston sekä kunnallishallinnon palveluksessa.

Juha-Matti on Suomen Lakimiesliiton jäsen.

+358 (0)50 570 0623

juha-matti.kiviluoto@jurentia.fi