Janna Rantanen

Asianajaja, varatuomari

Janna Rantanen hoitaa eritysesti perhe- ja jäämistöoikeuteen, asumisen juridiikkaan, rikosoikeuteen sekä työoikeuteen liittyviä toimeksiantoja. Ennen siirtymistään Jurentian palvelukseen hän on toiminut syyttäjänä, lakimiehenä asianajotoimistossa, perintälakimiehenä perintätoimistossa sekä notaarina käräjäoikeudessa.

Janna Rantanen on saanut varatuomarin arvonimen Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudesta.

Rantanen on Suomen Asianajajaliiton sekä Suomen Lakimiesliiton jäsen.

+358 (0)50 478 2922

janna.rantanen@jurentia.fi