Jaakko Holopainen

Asianajaja, OTM

Jaakko Holopainen avustaa asiakkaitamme sopimus- ja vahingonkorvausoikeudellisissa asioissa, työ- ja virkasuhdejuridiikkaan liittyvissä kysymyksissä sekä rikosasioissa.

Ennen siirtymistään Jurentian palvelukseen Jaakko on hankkinut usean vuoden kokemuksen lakimiestehtävistä tuomioistuinlaitoksen, yrityslakimiehen sekä liiton työsuhdejuristin tehtävissä.

Jaakko Holopainen on Suomen Asianajajaliiton sekä Suomen Lakimiesliiton jäsen.

+358 (0)40 596 1721

jaakko.holopainen@jurentia.fi