Jaakko Holopainen

Asianajaja, OTM

Jaakko Holopainen avustaa asiakkaitamme työ- ja virkasuhdejuridiikkaan, rikosoikeuteen sekä lasten huolto-, tapaamisoikeus- ja elatusapuasioihin liittyvissä kysymyksissä. Jaakko Holopainen hoitaa oikeudenkäyntejä sekä yleisissä tuomioistuimissa että hallintotuomioistuimissa.

Ennen siirtymistään Jurentian palvelukseen Jaakko on hankkinut usean vuoden kokemuksen lakimiestehtävistä tuomioistuinlaitoksen, yrityslakimiehen sekä liiton työsuhdejuristin tehtävissä.

Jaakko Holopainen on Suomen Asianajajaliiton sekä Suomen Lakimiesliiton jäsen.

+358 (0)40 596 1721

jaakko.holopainen@jurentia.fi