Jaakko Holopainen

Lakimies, OTM

Jaakko Holopainen avustaa asiakkaitamme sopimus- ja vahingonkorvausoikeudellisissa asioissa, työ- ja virkasuhdejuridiikkaan liittyvissä kysymyksissä sekä rikosasioissa.

Ennen siirtymistään Jurentian palvelukseen Jaakko on hankkinut usean vuoden kokemuksen lakimiestehtävistä tuomioistuinlaitoksen, yrityslakimiehen sekä liiton työsuhdejuristin tehtävissä.

Jaakko Holopainen on Suomen Lakimiesliiton jäsen.

+358 (0)40 596 1721

jaakko.holopainen@jurentia.fi