Hanna Kylmäniemi

Varatuomari, OTM

Hanna Kylmäniemi on erikoistunut sopimus- ja vahingonkorvausoikeuteen, rikosoikeuteen sekä asumisen juridiikkaan.

Hanna Kylmäniemi on siirtynyt toimistomme lakimieheksi käräjäoikeuden tuomarin tehtävästä. Tuomarin tehtävien lisäksi hänellä on vuosien kokemus lakimiestehtävistä lakitoimiston palveluksessa.

Hanna Kylmäniemi on suorittanut asianajajatutkinnon ja hän on Suomen Lakimiesliiton jäsen.

+358 (0)50 370 3079

hanna.kylmaniemi@jurentia.fi