Hanna Kylmäniemi

Asianajaja, varatuomari

Hanna Kylmäniemi on erikoistunut sopimus- ja vahingonkorvausoikeuteen, rikosoikeuteen sekä asumisen juridiikkaan.

Hanna Kylmäniemi on siirtynyt toimistomme lakimieheksi käräjäoikeuden tuomarin tehtävästä. Tuomarin tehtävien lisäksi hänellä on vuosien kokemus lakimiestehtävistä lakitoimiston palveluksessa. Lisäksi Hanna toimii Helsingin asianajajayhdistyksen hallituksen jäsenenä.

Hanna Kylmäniemi on Suomen Asianajajaliiton sekä Suomen Lakimiesliiton jäsen.

+358 (0)50 370 3079

hanna.kylmaniemi@jurentia.fi